A&E design, två röda böcker

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design är ett av de äldsta fristående industridesignkontoren i Sverige. De två grundarna var Hans Ehrich och Tom Ahlström och har vid sidan av ergonomidesign i hög grad bidragit till att göra svensk design känd internationellt. I år är det 50 år sedan företaget startades.

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. Flera av A&E Designs produkter från 1970- och 1980-talet tillverkas än idag. A&E Design har väckt uppmärksamhet för sina estetiska och innovativa kvaliteter, vilket resulterat i åtskilliga designpriser och artiklar i tidskrifter.

Museipallen Stockholm, ett uppdrag av Nationalmuseums dåvarande chef för konsthantverksavdelningen, finns på hundratals museer och konsthallar runt om i världen. En annan av klassikerna från offentliga miljöer är kölappsautomaten Turn-o-Matic.

A&E Design the Book

Boken om A&E Design är författad av Kerstin Wickman, journalist och professor i design- och konsthantverkshistoria. Ett av syftena med bokprojektet var att sätta in A&E Designs verksamhet i en kontext, beskriva relationen till samhällsförändringar och till den designdebatt som ägt rum under de 50 år som A&E Design existerat. Ett annat syfte är att ge en fördjupad inblick i designprocessen.

Den 7 november 2018 tilldelades A&E Design the Book Svenska Publishingpriset ”för en gedigen produktion med intressanta och välskrivna texter och väl sammanhållet visuellt manér”. Boken är utgiven av Centrum för Näringslivshistoria och har producerats med anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Utställning

På Nationalmuseum i Stockholm firas A&E Designs 50-årsjubileum med en utställning i samband med museets återöppnande. I utställningen visas produkter, skisser och ritningar från Tom Ahlström och Hans Ehrichs rika produktion och från den donation av handgjorda modeller och prototyper som Nationalmuseum fått i gåva av företaget.

Utställningen pågår mellan 13 oktober 2018 och 13 januari 2019.