Två forskare i laboratorium.
Foto CRC

Nya behandlingsmetoder av infektioner

Antibiotikaresistens är ett växande problem världen över och vi vill med hjälp av våra specialdesignade proteiner hitta nya metoder att behandla infektioner.

Vår studie fokuserar på utveckling av nya behandlingsmetoder för kliniskt betydelsefulla bakterier såsom Neisseria gonorrhoeae, vilken orsakar den vanliga könssjukdomen gonorré samt andra bakterier som infekterar brännskadesår. Den ständigt ökande antibiotikaresistensen kan göra även milda, vanliga infektioner mycket farliga för vissa personer. Detta kräver att vi utvecklar nya behandlingar för infektioner, som är baserade på andra principer än klassiska antibiotika.

Varje bakterie som framgångsrikt infekterar en människa måste kunna försvara sig mot komplementsystemet, en central del av immunsystemet vars huvudfunktion är att identifiera, märka och döda bakterier. Vi har tidigare visat att många bakterier till försvar täcker sin yta med komplementhämmare, stulna från den människa de infekterar. Vi vill nu undersöka om denna egenskap kan användas för utveckling av ny behandling med speciella designade proteiner. Dessa proteiner ska förhindra interaktioner med komplementhämmare samtidigt som de startar en komplementattack på bakterieytan. En fördel med terapeutisk användning av dessa molekyler är den låga risken för resistensutveckling, eftersom förmågan att binda komplementhämmare som våra proteiner utnyttjar ger en överlevnadsfördel.

Först kommer vi att testa våra proteiner i enklare system utanför kroppen för att sedan bekräfta att dessa fungerar även i djurmodeller. Om detta visar förväntade data kommer vi att börja med kliniska tester för att se om våra proteiner kan användas för att framgångsrikt behandla patienter.

Anna Blom, professor
Lunds universitet

Anna Bloms forskargrupp vid Clinical Research Centre (CRC), Lunds universitet och Region Skånes gemensamma centrum för medicinsk forskning i Malmö. Foto: Anki Mossberg.
Forskningsprojekt
Nya behandlingar av infektioner baserade på patogena bakteriers strategier att undkomma komplementsystemet

Anna Blom
professor vid Proteinkemi Malmö, institutionen för translationell medicin