Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021

Stockholmspriset i kriminologi 2021 tilldelas professor Elijah Anderson, USA, för hans observationer och analyser av våldets bakomliggande mekanismer i socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade områden.

Professor Andersons senaste forskning, ”The Cosmopolitan Canopy”, är en studie av det offentliga rummet som beskriver hur olika människor möts i stadsmiljöer och kommer överens eller inte. Hans forskning berör etnicitet, klass och individens villkor i urbana miljöer, några av vår tids mest angelägna frågor. Genom sina studier bidrar han till en ökad förståelse för hur våld uppstår i segregerade urbana miljöer, kunskap som är betydelsefull i utformningen av åtgärder för att möta kriminellt våld såväl i amerikanska som svenska städer. Anderson har utkommit med ett flertal andra studier, ”A Place on the Corner” är en studie av sociala relationer hos unga svarta män i ett storstadsghetto. ”Streetwise” handlar om etniska- och klassrelationer i en gentrifierad stadsdel i Philadelphia och ”Code of the Street”, undersöker våldets natur i innerstaden.

Om pristagaren

Elijah Anderson är professor i sociologi och afroamerikanska studier vid Yale University, där han undervisar och leder Urban Ethnography Project. Född 1943 i Missouri, fick Anderson sin B.A. från Indiana University Bloomington, sin M.A. från University of Chicago och sin doktorsexamen från Northwestern University. Hans forskning har bidragit till en större förståelse för hur olika typer av sociala interaktioner bland unga människor leder till våld.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som delas ut årligen. Bakom priset står Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi som grundats av svenska staten och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delades ut för första gången år 2006. Även några internationella organisationer bidrar på ett viktigt sätt till priset.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Den oberoende internationella prisjuryn leds av professorerna Lawrence W. Sherman och Jerzy Sarnecki. Prisutdelningen, som skulle ägt rum 2021, delas i stället ut 2022 i Stockholms stadshus i anslutning till Stockholm Criminology Symposium. Symposiet arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Torsten Söderbergs Stiftelse och priset

Stockholmspriset i kriminologi, Stockholms Universitet

Stockholm Criminology Symposium, Brå