Foto Matilda Bergström

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare

Professor Christian Dahlman har vid en digital ceremoni vid Lunds universitet, under ledning av rektor professor Erik Renström installerats som innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minnet av Samuel Pufendorf. Professor Dahlman höll en kort installationsföreläsning om sitt forskningsområde. Den tidigare innehavaren, professor Karin Aggestam, sammanfattat de möjligheter professuren givit henne och den forskning om rättvisediplomati hon bedrivit.

Christian Dahlman, som är professor i allmän rättslära och verksam som forskare och lärare vid juridiska fakulteten, forskar kring bevisvärdering i brottmål och leder forskargruppen LEVIC – Law, Evidence and Cognition. Utöver sin anställning vid Lunds universitet har Dahlman även forskat vid universitetet i Cambridge och han är en ledande internationell forskare inom sitt område.

Dahlmans forskning fokuserar särskilt på matematiska tankefel i sannolikhetsbedömningar och bidrar, i Samuel Pufendorfs anda, till att förbättra rättssäkerheten genom en mer rationell bevisvärdering.

Karin Aggestam, som är professor i statsvetenskap samt föreståndare vid Centrum för Mellanösternstudier, forskar om fredsbyggande, medling och rättvisefrågor. Som Pufendorfprofessor har hon forskat om rättvisediplomati och om hur konflikter kan lösas med fredliga medel, hon har samarbetat med nationella och internationella forskare och deras resultat har bland annat presenterats för FN:s säkerhetsråd.

Ta del av den digitala installationsceremonin vid Lunds universitet och professorerna Aggestams och Dahlmans korta föreläsningar.

Om Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur 
till minnet av Samuel Pufendorf 

År 2002 donerade Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse 20 miljoner kronor till en professur till minne av Samuel Pufendorf, en tysk jurist och teolog som kallades till en professur när Lunds universitet grundades 1666. Pufendorf var en föregångare inom modern humanism och folkrätt och menade att människans naturtillstånd var fred. Professuren ska främja forskning vid Lunds universitet inom främst rättsvetenskap, ekonomi och politisk filosofi och innehas för en period om högst fyra år.

Tidigare innehavare: Karin Aggestam, Gregor Noll, Håkan Hydén, Kjell Åke Modéer, Aleksander Peczenik.