Foto Stefan Zimmerman

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs Akademiprofessur

Professor Henriques Normark som innehar en Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin vid Kungl. Vetenskapsakademien sedan 2020 tar från första juli i år över som preses för akademien.

Birgitta Henriques Normark är professor i klinisk mikrobiologi och överläkare vid Karolinska institutet. Hennes forskning fokuserar på pneumokocker och bland annat varför dessa bakterier kan finnas i näsorna hos helt friska barn samtidigt som de i andra fall orsakar öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Parallellt med uppdraget som preses forsätter hon sin forskning inom ramen för Torsten Söderbergs akademiprofessur. Birgitta Henriques Normark är vald till preses för en period av tre år.

Torsten Söderbergs Akademiprofessurer i medicin
Akademiprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år. Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild professur. Professurerna bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.