Foto Stefan Zimmerman

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

Birgitta Henriques Normark, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 för forskning om pneumokockbakterier som kan orsaka livshotande infektioner. Professuren är på tio miljoner kronor under en femårsperiod.

Bakterien pneumokocker är den vanligaste orsaken till öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation, och drabbar såväl barn som äldre. Trots att den ligger bakom många sjukdomar finns den även i näsan hos fullt friska barn som kan sprida den vidare till känsligare individer. Vaccin mot sju till tretton pneumokockserotyper ingår sedan 2009 i barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Men efter att de introducerades har en ökning av pneumokockbakterier som inte ingår i vaccinen observerats.

Birgitta Henriques Normark vill bland annat studera om det går att minska förekomsten av bakterier hos barnen för att påverka sjukdomsutvecklingen. Hon vill också undersöka vad det är som gör att bakterierna sprids och orsakar allvarlig invasiv pneumokocksjukdom. Hennes forskning kan bland annat leda fram till nya vacciner och nya antibiotika.

Birgitta Henriques Normark. Foto Stefan Zimmerman.

– Vi vill försöka hitta nya sätt att behandla och förebygga sjukdomen samt ta reda på varför den påverkar vissa riskgrupper. Kan man förstå mekanismerna bakom så kan vi också intervenera mot sjukdomen är tanken, säger hon.

Många drabbades under pandemi

En av riskgrupperna för att få bakteriell lunginflammation är personer som tidigare haft influensainfektioner. Det skulle även kunna gälla dem som nu drabbas av covid-19.

– Många av de som dog av spanska sjukan under pandemin 1918, gjorde detta på grund av superinfektion med bakterier som pneumokocker. I samband med den här studien skulle jag gärna titta närmare på om det också finns en sådan koppling till det nya coronaviruset, säger Birgitta Henriques Normark som är mycket glad över professuren och anslaget på sammanlagt tio miljoner kronor.

– Det betyder jättemycket. Nu kan jag verkligen fokusera på min forskning.

Torsten Söderbergs Akademiprofessurer i medicin
Akademiprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år. Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild professur. Professurerna bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.