Foto Adobe Stock

Cyberangrepp i fred, kris och krig

Jur. dr Marika Ericson, biträdande prefekt i folkrätt vid Försvarshögskolan, bedriver ett forskningsprojekt om juridiska perspektiv på krisberedskap och totalförsvar. Projektet utforskar skillnaden i regleringar mellan fredstida krisberedskap och totalförsvar och hur cyberangrepp kan hanteras inom ramen för dessa skilda lagstiftningssystem.

Ericson beskriver att cyberbrottsligheten ökar i Sverige och att myndigheterna haft svårt att på ett effektivt sätt utreda och förhindra brottslighet via nätet. Samtidigt är den lagstiftning som ger Försvarsmakten rätt att skydda territoriet i fredstid, IFKFN-förordningen, inte skriven för att hantera cyberangrepp från andra stater.

Med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse kommer projektet att undersöka vilka cyberangrepp riktade mot Sverige från en annan stat som kan definieras som väpnat angrepp och krigshandlingar, hur cyberangrepp som inte utgör ett väpnat angrepp men utgör handlingar som bryter mot folkrätten hanteras samt hur svensk lagstiftning bör utvecklas för att bättre svara emot cyberangrepp som befinner sig mellan fred och krig.

Projektet kommer bidra till att fördjupa forskningsfältet med en analys av svensk rätt, inklusive nytillkommen statspraxis och lagstiftning som påverkar svenska regleringar av cybersäkerhet och cyberförsvar framåt.