Foto Adobe Stock

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala

På senare tid har fenomenet att kriminella sysslar med avfallshantering i Sverige uppmärksammats. Man åtar sig att ta hand om avfall men, i stället för att följa gällande regelverk, gör man sig av med avfallet på sätt som förorenar miljön.

När fängelsestraff och skadestånd döms ut saknar de kriminella medel att bekosta saneringen av miljön och på så vis kan man säga att miljön försätts i konkurs. Jur.dr Jonatan Schytzer, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet söker svar på hur regelverket kan ändras för att undvika att denna situation uppstår.

Forskningsprojektet ska tydliggöra under vilka rättsliga förutsättningar miljörelaterade krav ersätts i en konkurs och därmed identifiera möjliga lösningar på samhällsproblemet. Här aktualiseras dels konkursrättsliga aspekter, dels aspekter som ligger på en övergripande nivå. Kan principiella förändringar av rättssystemet, till exempel införandet av ett saneringsförsäkringssystem medföra att miljön inte behöver försättas i konkurs?

Forskning med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse.