H.M. Konungen hyllas – ny professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm

Med anledning av firandet av Kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen inrättas en ny professur med fokus på ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Torsten Söderbergs Stiftelse har tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse och PO Söderberg gjort en donation för att möjliggöra professuren. Övriga donatorer är Carl Bennet AB, Erling-Persson stiftelse, Familjen Schörlings Stiftelse, Stena AB och Wallenbergstiftelserna.

Den sammanlagda donationen till professuren i ungt ledarskap vid Handelshögskolan uppgår till 60 miljoner kronor.

Kung Carl XVI Gustaf har själv önskat att gåvorna i samband med firandet skulle användas för att främja det unga ledarskapet.

”Kungen har länge pekat på vikten av och kraften i det unga ledarskapet. Vi ser med spänning fram mot vad denna nya gemensamma satsning på en professur vid Handelshögskolan kommer att ge. Förhoppningsvis kommer professuren fördjupa kunskapen om vad som påverkar unga ledares värderingar, beteenden och effekterna därav – inte bara för de unga enskilda individerna, utan även för organisationer och samhället där de verkar”, säger Maria Söderberg, ordförande för Torsten Söderbergs Stiftelse.

I samband med firandet har även en insamling från näringsliv och allmänhet till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap genomförts och inbringat 30 miljoner kronor. Torsten Söderbergs Stiftelse har vid tidigare högtidsdagar bidragit till detta ändamål och tagit del av deras givande praktiska arbete med unga ledare.

Läs nyheten från Kungahuset

Läs nyheten från Handelshögskolan

Read the news from Stockholms School of Economics

Foto: Kungl. Hovstaterna/Shutterstock