Beslut om anslag år 2023

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2023 beslutat att anslå cirka 25 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övriga ämnesområden. Utgångspunkten i besluten är donatorernas intentioner och forskningsprojektens kvalitet.

Några nedslag. Det största anslaget på 10 miljoner kronor möjliggör ytterligare en Torsten Söderberg Akademiprofessur i medicin vid Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet med stiftelsens akademiprofessurer är att främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området och möjliggöra forskning på heltid vid ett svenskt lärosäte. Stiftelsen finansierar flera parallella Akademiprofessurer i medicin.

För att uppmärksamma H.M. Konungens 50 år på tronen har Torsten Söderbergs Stiftelse, tillsammans med flera andra stiftelser, tagit initiativ till en professur i Ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm .

Den kommande utställningen på Armémuseum: Sverige – Ukraina där vägar korsats är ytterligare ett exempel ur stiftelsens anslagsgivning 2023.

En förteckning över stiftelsens anslag 2023 finns att läsa i filen nedan. För kortare sammanfattningar av anslagen se forskningssatsningar och anslag.

Samtliga sökande meddelas beslutet skriftligt till adressen som uppgivits i ansökan. Motivering till besluten lämnas inte. Forskare som beviljats anslag ska avvakta detta brev för mer detaljerad information och läsa anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen till exempel kan ha beviljat delar av ansökan.

Beslut 2023.