Jonas Frisén i laboratoriemiljö.
Foto Camilla Svensk

Jonas Frisén får Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2013

Motivering

”För hans nydanande, världsledande forskning kring hur celler nybildas i vuxen hjärna och ryggmärg på människa och djur, både under normala förhållanden och vid skada och sjukdom.”

Jonas Friséns arbete handlar om att identifiera och studera stamceller i vuxna organ. Stamceller är särskilt intressanta eftersom de är omogna celler med förmåga att ge upphov till olika specialiserade celler, som hud- eller nervceller. En viktig komponent vid många sjukdomar är förlust av celler, till exempel nervcellsförlust vid Alzheimers sjukdom eller förlust av hjärtmuskelceller vid hjärtinfarkt, därför är det viktigt att förstå hur stamceller fungerar och hur kroppen kan bilda nya celler. Denna nybildning har Frisén och hans forskargrupp studerat med hjälp av en egenutvecklad kol-14-metod där cellerna dateras. Metoden har också gjort det möjligt att ta fram en karta över hur människans celler omsätts och förnyas. Frisén har med hjälp av sina nyutvecklade tvärvetenskapliga metoder, som spänner från biomedicin till kärnfysik, kunnat besvara centrala frågor inom medicinen, som var nervceller nybildas i vuxna hjärnor och att hjärtmuskelceller nybildas hela livet.

Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.