Thomas Perlmann
Foto Ulf Sirborn

Torsten Söderbergs Akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 ”för hans banbrytande forskning kring hur dopaminproducerande nervceller utvecklas”. Anslaget är på 10 miljoner kronor under en femårsperiod.

Går det att få den mänskliga hjärnan att nybilda dopaminceller och på så vis reparera sig själv från allvarliga sjukdomar som Parkinsons? Det är en av de centrala frågeställningarna i professor Thomas Perlmanns forskning. Han leder en forskargrupp på det nyinvigda biomedicum på Karolinska Institutet i Solna.

– Det här bidraget kommer vid en väldigt lyckad tidpunkt, precis när vi planerar att ta forskningen mot delvis nya inriktningar. Det betyder oerhört mycket för våra möjligheter att komma vidare, säger Thomas Perlmann, professor i molekylär utvecklingsbiologi, vid Karolinska Institutet.

Perlmanns tidigare forskning har handlat om att förstå hur nervcellerna bildas i fosterstadiet och vad det är som gör att stamcellerna blir just dopaminceller. Förlusten av dopaminceller är förknippad med många av de allvarliga symptom som drabbar patienter med Parkinsons sjukdom. Störningar i dopamincellernas funktion är även associerad med andra allvarliga sjukdomstillstånd – till exempel schizofreni, autism och drogberoende.

– Vi vill förstå varför det normalt inte sker någon nybildning av den här typen av nervceller hos människor när flera djurarter kan nybilda celler. Det är en viktig grundläggande frågeställning men det vore också väldigt spännande om man kan få hjärnan att reaktivera nybildningen av nervceller och på så sätt få hjärnan att reparera sig själv. Om vi hittade den mekanismen skulle det öppna för möjligheterna att bota eller åtminstone förbättra diagnosen för människor som har drabbats av exempelvis Parkinsons sjukdom, säger Thomas Perlmann.