Tomas Söderberg
Foto Carl-Johan Engberg

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Tomas Söderberg var en av tre söner till donatorerna och stiftelsens grundare Torsten och Wanja Söderberg och stiftelsens ordförande sedan 1987. Tomas Söderberg var en mycket uppskattad ordförande och under hans engagerade och hängivna ledarskap har stiftelsen framgångsrikt utvecklats och verkat väl inom sitt ändamål genom att bidra till svensk forsknings- och undervisningsverksamhet.

Tomas Söderberg fick under sin ordförandeperiod motta ett flertal hedersbetygelser. Han blev filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet år 2006. Han har också tilldelats Göteborgs stads förtjänsttecken, Handelshögskolans i Göteborg medalj Pro Studio et Scientia – för engagemang och vetenskap, Handelshögskolans i Stockholm SIR Research Award samt Riddarkorset av Islands Falkorden. Så sent som hösten 2018 utnämndes Tomas Söderberg till hedersledamot vid Svenska Läkaresällskapet.

En kortfilm om Tomas Söderberg gjordes av Stavfel produktion 2013.