Spänne till svärdsbälte från Finnestorp.
Foto Offerplats Finnestorp

Stiftelsens verksamhetsår 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2018 cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Nära 48 miljoner ur ordinarie anslagsgivning.

Under den senaste femårsperioden har stiftelsen i genomsnitt anslagit cirka 65 miljoner kronor per år till stöd för vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet.

I 2018 års skrift presenteras stiftelsens verksamhet samt några av alla de framstående forskningsprojekt som stiftelsen stödjer.