Beslut i 2019 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har 2019 beviljat drygt 18 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet.

Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar av ansökan.

Samtliga sökande får skriftligt beslut till den adress som uppgivits i ansökan. Motivering till beslut lämnas inte.

Beslut 2019 (pdf)