Foto Johan Wingborg.

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Gregor Noll, professor i internationell rätt har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg. Professuren, som innehas under tre år, kommer att ägnas åt studier av sambandet mellan demokrati, demografi och migrationsrättens utformning.

Inom ramen för professuren avser professor Noll att ägna tid åt att undersöka vilken inverkan åldrande befolkningar i Europa har på migrationsrättens utformning. Europa står inför en kraftig förändring när befolkningarna åldras samtidigt som födelsetalen är historiskt låga.

”Detta är ett projekt som tar sig an en avgörande fråga för Europas framtid med hjälp av tvärvetenskapligt orienterad rättsvetenskap. Jag är enormt glad för förtroendet att vara innehavare av forskningsprofessuren, och kommer nu ha möjlighet att lägga ner en större sammanhängande arbetsinsats på sambandet mellan demokrati, demografi och rättens utformning”, säger Gregor Noll.

I projektet “Democracy and Demographics in Migration Lawmaking” studeras hur Europas åldrande befolkningar kommer att påverka lagstiftningen som styr invandring till EU. Dagens regleringsmodell klarar inte av den kraftiga förändring i demografin som vi står inför. Om man lägger ihop forskning från olika discipliner förstår vi att lämpliga reformåtgärder kan sitta hårt inne, vilket i sin tur förstärker åldrandets negativa konsekvenser för tillväxt och jämställdhet.

Syftet med projektet är att integrera kunskap från ett antal olika discipliner i en rättsvetenskaplig modell. Projektets utfall kommer att kunna användas i policydiskussionen om åldrandets konsekvenser för det sociala kontraktet. 

Gregor Noll är professor i internationell rätt, verksam vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning kretsar bland annat kring frågor inom internationell migrations- och asylrätt, samt om frågan hur AI påverkar rätten i stort.