Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal

I februari 2022 öppnar hela Röhsska museet i Göteborg upp för allmänheten. Som ett led i nysatsningen har en helt ny sal för forskning, utställning och läsande skapats – Torsten och Wanja Söderbergs sal. Salen har uppkallats efter makarna Torsten och Wanja Söderberg för att hedra deras engagemang i museet samt i nordisk design och konsthantverk.

Torsten och Wanja Söderbergs sal utgör en plattform för att utveckla tvärvetenskapligt samarbete mellan forskning och museipraktik och för att dela kunskap med museibesökarna.

–  Forskningen hamnar ofta i en egen bubbla, utan att allmänheten kan ta del av den. Detta är ett sätt att tillgängliggöra det vi forskar på i våra samlingar för fler, säger museichef Nina Due.

Torsten och Wanja Söderbergs sal kommer också att fungera som läsesal med bland annat internationella tidskrifter och digital fördjupning om bland annat nordiska formgivare. I salen kommer även forskningsprojekt att presenteras. Som inledning presenteras fil. dr Christian Björks forskning om inredningsfirman Boet och möbelarkitekten och entreprenören Otto Schulz som möjliggjorts av Torsten Söderbergs Stiftelse.

Delar av inredningen i Torsten och Wanja Söderbergs sal tar sin utgångspunkt i design av mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk.  

Torsten Söderbergs Stiftelse har bidragit till salens färdigställande genom en donation till museet.