Beslut i 2022 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2022 beslutat att anslå nära 40 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

En kortare presentation av de beviljade anslagen finns att läsa i dokumentet nedan. Utgångspunkten i besluten är donatorernas intentioner och forskningsprojektens kvalitet.

Samtliga sökande får skriftligt beslut till adressen som uppgivits i ansökan. Motivering till besluten lämnas inte. Forskare som beviljats anslag ska avvakta sitt beslutsbrev för mer information och läsa anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen bland annat kan ha beviljat delar av ansökan.

Beslut 2022 (pdf)