Foto Ulf Sirborn

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan

Professor Rickard Sandberg vid Karolinska Institutet har utnämnts till innehavare av en Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin vid Kungl. Vetenskapsakademien. De metoder han utvecklat gör det möjligt att tränga långt in i människans arvsmassa och studera gener i enskilda celler. Kunskapen kan hjälpa oss att förstå sjukdomstillstånd och förfina läkemedel. Akademiprofessuren löper på fem år och möjliggörs av en donation på 10 miljoner kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Rickard Sandberg är professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet där han leder en forskargrupp som fokuserar på de processer som reglerar människans arvsmassa. Det sker på en detaljnivå som inte var möjlig för bara några år sedan.

Sammanlagt finns det 20 000 proteinkodande gener i vår arvsmassa. Det Rickard Sandberg bland annat vill utforska är hur många olika mönster det finns för hur dessa gener slås på och av och hur ofta det sker. Forskargruppen planerar att undersöka ett stort antal celltyper i människa och mus och för första gången kartlägga deras genaktiveringsprocess.

Tidigare var man tvungen att titta på många celler ihop i en klump. De metoder Rickard Sandberg och andra har utvecklat gör att de kan studera uttrycksnivån av gener i enskilda celler och utifrån det förstå mer om vad det är som egentligen händer när generna aktiveras.

Det handlar om grundforskning på mycket hög nivå för att förstå hur arvsmassan kontrolleras och regleras av våra gener men resultaten kan även komma till praktisk nytta. Under de kommande åren kommer Rickard Sandberg att systematiskt påverka celler med hundra olika läkemedelssubstanser och med de nya metoderna kommer forskargruppen se den direkta effekten av substanserna på ett mycket tidigt stadium, hur de verkar och vilka bieffekter de har. Det kan till exempel leda till att man kan förfina läkemedel för att de ska fungera bättre.

Torsten Söderbergs Akademiprofessurer i medicin 
Akademiprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år. Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild professur. Professurerna bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter ett peer-review-förfarande. Läs mer om Akademiprofessurerna.