Foto Adobe Stock

Stockholmspriset i kriminologi år 2024 utdelas under Stockholm Criminology Symposium

Professorerna Gary LaFree och Tom R. Tyler tilldelas årets pris på 1 miljon kronor för sin forskning om den demokratiska legitimiteten och rättssäkerheten i statens relation till medborgarna. De mottar Stockholmspriset i kriminologi ur H.M. Drottningens hand den 11 juni i Stockholms stadshus.

De båda pristagarna är, på olika sätt, ledande inom området styrning och legitimitet hos juridiska institutioneroch kommer under Stockholm Criminology Symposium, den 10-12 juni, presentera och diskutera sina rön närmare. Symposiet arrangeras av   Brottsförebyggande rådet, Brå. Forskningsfältet om hur politiska beslutsfattare kan vinna, eller förlora, allmänhetens vilja att efterleva lagar och regler är relativt nytt.

Gary LaFree är professor i kriminologi och straffrätt vid Marylanduniversitet och är grundare av National consortium for the study of terrorism and responses to terrorism och av databasen Global terrorism. Han doktorerade i sociologi vid universitetet i Indiana. LaFrees forskning visar bland annat att våldet i USA minskade i slutet av 1900-talet då nationella och lokala reformer utformades för att ta itu med rasdiskriminering och orättvisor samtidigt som också utbildningsinsatser och möjligheter till arbete utökades för de mest utsatta grupperna i befolkningen. Detta ledde i sin tur till att förtroendet för samhällets institutioner ökade och stabiliserades. LaFree har på ett innovativt sätt studerat sambandet mellan brottsnivå i samhället och legitimitet hos samhällsinstitutioner samt har på ett väsentligt sätt bidragit till vår kunskap om terrorism.

Tom R. Tyler är Macklin-Flemingprofessor i juridik och professor i psykologi vid Yale universitetet och grundare av forskningscentret The justice collaboratory som arbetar för ett teoridrivet, bevisorienterat rättssystem. Han doktorerade i socialpsykologi vid University of California. Tylers forskning fokuserar på hur interaktionen mellan enskilda individer och samhällsinstitutioner, inte minst polisen, tar sig uttryck. Hans empiriska studier, i bland annat Chicago och New York, och framgångsrika experiment där polisen utbildats i hur de bör bemöta allmänheten, har lagt grunden för teorin om processuell rättvisa. Den förespråkar att man i större utsträckning bör fokusera på att stärka samhällsinstitutionernas legitimitet snarare än ökade hot om bestraffning och hårda tag.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som delas ut årligen. Bakom priset står Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi som grundats av svenska staten och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delades ut för första gången år 2006. Även några internationella organisationer bidrar på ett viktigt sätt till priset.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Den oberoende internationella prisjuryn leds av professorerna Lawrence W. Sherman och Jerzy Sarnecki. Prisutdelningen sker i Stockholms stadshus i juni varje år i samband med Stockholm Criminology Symposium som anordnas av Brå.

Torsten Söderbergs Stiftelse och priset

Artikel om pristagarna

Stockholmspriset i kriminologi, Stockholms universitet

Stockholm Criminology Symposium