Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022

Stockholmspriset i kriminologi 2022 tilldelas professorerna Peggy Giordano och Francis Cullen, båda från USA, för deras forskning om orsaker till brott och samhällets åtgärder för att bekämpa och förebygga brott.

Peggy Giordano och Francis Cullen har, bland annat, studerat bidragande faktorer till att lagöverträdare inte återfaller i brott. Giordano har genom sin forskning funnit att en förutsättning en lyckad rehabilitering från kriminalitet är att individen på djupet ändrar synen på sig själv och på sin omvärld. Hon har under sin karriär undersökt livsloppen hos en större grupp människor involverade i grov kriminalitet och studerat vilka processer som leder till att brottsligheten förr eller senare upphör. Cullen har påvisat att fängelse i sig inte minskar brottsligheten men att rätt behandling såväl under som efter fängelsetiden kan göra stor skillnad. Han har även, tillsammans med andra forskare, motbevisat den så kallade ”nothing works”-tiden, under vilken både forskare och politiker trott att återfall i brott inte kunnat förebyggas.

Om pristagarna

Peggy C. Giordano är professor emerita i sociologi vid Bowling Green State University, där hon har undervisat sedan 1974. Hon har samtliga examina i sociologi: B.A från University of Missouri, M.A. och Ph.D. från University of Minnesota. Hennes forskning är inriktad på problembeteenden hos ungdomar och unga vuxna, särskilt ungdomsbrottslighet och våld i nära relationer. 

Francis T. Cullen är professor emeritus vid University of Cincinnati’s School of Criminal Justice. Cullen föddes i Boston 1951, där han senare fick sin B.A. från Bridgewater State College. Hans M.A. och Ph.D. i sociologi erhölls från Columbia University. Han har undervisat vid University of Cincinnati sedan 1982, och varit ordförande för Academy of Criminal Justice Sciences och American Society of Criminology. Han erhöll ASC: s Sutherland Award 2010 och har varit redaktör för både Justice Quarterly och Journal of Crime and Justice. 

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som delas ut årligen. Bakom priset står Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi som grundats av svenska staten och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delades ut för första gången år 2006. Även några internationella organisationer bidrar på ett viktigt sätt till priset.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Den oberoende internationella prisjuryn leds av professorerna Lawrence W. Sherman och Jerzy Sarnecki. Prisutdelningen sker i Stockholms stadshus i anslutning till Stockholm Criminology Symposium 2022 som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Torsten Söderbergs Stiftelse och priset

Stockholmspriset i kriminologi, Stockholms Universitet

Stockholm Criminology Symposium