Foto Universidad Autónoma de Nuevo León

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld

Professor Beatriz Magaloni tilldelas priset på 1 miljon kronor för sin forskning som visar att krav på hårda tag inom rättsväsendet ofta leder till mer våld och pekar på vilka metoder som i stället kan minska våldet.

Beatriz Magaloni är verksam vid Stanford University (Graham H. Stuart professor i internationella relationer och Senior fellow vid Freeman Spogli Institute for International Studies). Hon tog juristexamen vid Institution Tecnologico Autonomo de Mexico och avlade sin doktorsexamen i statsvetenskap vid Duke University.

Professor Magaloni studerar kopplingarna mellan fattigdom, våld och styrning av samhället i syfte att hitta konkreta åtgärder mot laglöshet och våld oberoende av om detta utövas av kriminella gäng eller av statliga myndigheter. Hon har bland annat kunnat visa att polisorganisationer är sårbara för populistiska krav på hårda polismetoder som bryter mot rättsstatsprincipen. Hennes omfattande forskning i Mexiko och Brasilien visar hur allmänhetens stöd för militarisering av polisväsendet kan utmana mänskliga rättigheter utan att ge ökad allmän säkerhet. Magalonis arbete belyser komplexiteten i styrningen av polisverksamheten och pekar på risker med enkla lösningar på komplexa problem.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som delas ut årligen. Bakom priset står Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi som grundats av svenska staten och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delades ut för första gången år 2006. Även några internationella organisationer bidrar på ett viktigt sätt till priset.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Den oberoende internationella prisjuryn leds av professorerna Lawrence W. Sherman och Jerzy Sarnecki. Prisutdelningen sker i Stockholms stadshus i anslutning till Stockholm Criminology Symposium 12-14 juni 2023, som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Torsten Söderbergs Stiftelse och priset

Stockholmspriset i kriminologi, Stockholms Universitet

Stockholm Criminology Symposium