Aktuellt om professurer

Pressmeddelanden och information om professurer som stöds av Torsten Söderbergs Stiftelse.
Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till forskning om diagnosmetoder för Alzheimer
Foto Åsa Hansdotter
22 februari 2024

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till forskning om diagnosmetoder för Alzheimer

Professor Oskar Hansson, Lunds universitet, har utnämnts till innehavare av en Torsten Söderberg Akademiprofessur vid Kungl. Vetenskapsakademien. Att hitta ett säkert sätt att diagnostisera Alzheimers sjukdom inom primärvården har länge varit hans dröm. Akademiprofessuren löper...

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap
Foto Staffan Westerlund
13 september 2023

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap

Mauro Zamboni tillträder inom kort Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans fyra år på professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen – särskilt den viktiga fas då politiska intentioner...

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd
Foto Isac Lundmark
30 augusti 2023

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd

Alexander Styhre, den nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg och professor i management, kommer under tre år studera hur företag agerar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga men samtidigt också bidrar till...

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan
Foto Ulf Sirborn
7 mars 2023

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan

Professor Rickard Sandberg vid Karolinska Institutet har utnämnts till innehavare av en Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin vid Kungl. Vetenskapsakademien. De metoder han utvecklat gör det möjligt att tränga långt in i människans arvsmassa och...

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare
Foto Matilda Bergström
17 januari 2022

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare

Professor Christian Dahlman har vid en digital ceremoni vid Lunds universitet, under ledning av rektor professor Erik Renström installerats som innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minnet av Samuel Pufendorf. Professor Dahlman...

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg
Foto Johan Wingborg.
1 oktober 2021

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Gregor Noll, professor i internationell rätt har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg. Professuren, som innehas under tre år, kommer att ägnas åt studier av sambandet mellan demokrati, demografi och...

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation
Foto Stefan Zimmerman
26 juni 2020

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

Birgitta Henriques Normark, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 för forskning om pneumokockbakterier som kan orsaka livshotande infektioner. Professuren är på tio miljoner kronor under en femårsperiod.

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management
Foto Johan Wingborg
15 juni 2020

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management

Professur i Design Management ska utveckla ny kunskap och nya praktikformer mellan den konstnärliga designpraktiken, den vetenskapliga teorin samt praktiken inom management och företagsekonomi.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren
2 december 2019

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren

Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019–2023.

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2018 till forskning om hjärnans utveckling
14 augusti 2019

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2018 till forskning om hjärnans utveckling

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 för arbetet med att åstadkomma en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan. Anslaget är på 10 miljoner kronor över en femårsperiod.

Söderbergs professur i ekonomi till forskning om klimat och ojämlikheter
Foto Kristoffer Hellman
22 maj 2019

Söderbergs professur i ekonomi till forskning om klimat och ojämlikheter

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Per Krusell vid Stockholms universitet Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019. Anslagen uppgår till sammanlagt 8 miljoner kronor. Per Krusell har intresserat sig för allt från klimatets påverkan...

Torsten Söderbergs Akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador
Foto Ulf Sirborn
16 maj 2018

Torsten Söderbergs Akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 ”för hans banbrytande forskning kring hur dopaminproducerande nervceller utvecklas”. Anslaget är på 10 miljoner kronor under en femårsperiod.