Aktuellt om forskningsprojekt

Några av de forskningsprojekt som beviljats anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse.
Korsvägar – stor utställning om Sveriges och Ukrainas band från vikingatid till idag / Crossroads: Sweden – Ukraine through a 1000 years
Foto Johanna Fries Markiewicz
11 januari 2024

Korsvägar – stor utställning om Sveriges och Ukrainas band från vikingatid till idag / Crossroads: Sweden – Ukraine through a 1000 years

Utställningen Korsvägar kommer belysa den 1000-åriga relationen mellan Ukraina och Sverige genom unika föremål och dokument från såväl svenska som ukrainska museer och institutioner. Fabian Arnheim, chef för Armémuseum, där utställningen kommer äga rum, pekar...

Bättre realtidsbedömning av ekonomins utveckling med maskinlärningsmetoder?
Foto Shutterstock
2 augusti 2023

Bättre realtidsbedömning av ekonomins utveckling med maskinlärningsmetoder?

Pandemi, ryskt krig i Ukraina, stigande råvarupriser, inflation och räntor, störningar i globala leveranskedjor är utmanande för ekonomiska beslutsfattare. För...

Schizofreni – en form av ledgångsreumatism i hjärnan?
Ögon. Konstnär Mats Konradsson © Schizofreniförbundet
28 juni 2023

Schizofreni – en form av ledgångsreumatism i hjärnan?

Schizofreni är en sjukdom som ofta debuterar i tonåren eller tidiga ungdomsår och vanligen är livslång. Trots att dagens mediciner...

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder
Foto Nordiska museet
7 december 2022

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder

Statens historiska museer inleder ett nytt forskningsprojekt för att fördjupa kunskapen om ukrainska föremål i samlingar vid svenska museer och...

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala
Foto Adobe Stock
8 juli 2022

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala

På senare tid har fenomenet att kriminella sysslar med avfallshantering i Sverige uppmärksammats. Man åtar sig att ta hand om avfall...

Cyberangrepp i fred, kris och krig
Foto Adobe Stock
9 juni 2022

Cyberangrepp i fred, kris och krig

Jur. dr Marika Ericson, biträdande prefekt i folkrätt vid Försvarshögskolan, bedriver ett forskningsprojekt om juridiska perspektiv på krisberedskap och totalförsvar....

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19
Foto Olle Dahlbäck
1 oktober 2021

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19

Covid-19-patienter kan utveckla en kraftig och okontrollerad inflammation som orsakar ett dysfunktionellt inflammatoriskt tillstånd, som kännetecknas av organskador med akut lungskada (acute respiratory distress syndrome, ARDS) som en gemensam nämnare. Kardiovaskulära sjukdomar, högt blodtryck och...

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management
Foto Johan Wingborg
15 juni 2020

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management

Professur i Design Management ska utveckla ny kunskap och nya praktikformer mellan den konstnärliga designpraktiken, den vetenskapliga teorin samt praktiken inom management och företagsekonomi.

I spänningsfälten mellan ekonomi och kultur
Foto Jonas Lindström
13 januari 2020

I spänningsfälten mellan ekonomi och kultur

Konstens värde har länge varit ett kontroversiellt ämne i samhällsdebatten och synliggörs i spänningsfälten mellan ekonomi och kultur. Konst som visas på museer når inte bara museibesökarens uppmärksamhet utan får ofta även ett högre ekonomiskt...

Tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm
Foto Sara Lundström
15 november 2019

Tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm

Historikern Mia Skott har djupstuderat elva kvinnor vilka beviljades tillstånd att driva egna tapetmakerier i Stockholm mellan 1739 och 1759. Kvinnorna, aktörerna i deras närhet och scenerna som utspelade sig i rättssalar, hushåll och offentliga...

Nya behandlingsmetoder av infektioner
Foto CRC
26 februari 2019

Nya behandlingsmetoder av infektioner

Antibiotikaresistens är ett växande problem världen över och vi vill med hjälp av våra specialdesignade proteiner hitta nya metoder att behandla infektioner.

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning
8 november 2018

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design är ett av de äldsta fristående industridesignkontoren i Sverige. De två grundarna var Hans Ehrich och Tom Ahlström och har vid sidan av ergonomidesign i hög grad bidragit till att göra svensk design...