Nyheter

Nyhetsartiklar och pressmeddelanden från Torsten Söderbergs Stiftelse.
Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till forskning om diagnosmetoder för Alzheimer
Foto Åsa Hansdotter
22 februari 2024

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till forskning om diagnosmetoder för Alzheimer

Professor Oskar Hansson, Lunds universitet, har utnämnts till innehavare av en Torsten Söderberg Akademiprofessur vid Kungl. Vetenskapsakademien. Att hitta ett säkert sätt att diagnostisera Alzheimers sjukdom inom primärvården har länge varit hans dröm. Akademiprofessuren löper...

Beslut om anslag år 2023
23 november 2023

Beslut om anslag år 2023

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2023 beslutat att anslå cirka 25 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övriga ämnesområden. Utgångspunkten i besluten är donatorernas intentioner och forskningsprojektens kvalitet.

Forskning om sambanden mellan rättssäkerhet, legitimitet hos samhällets institutioner och brott får Stockholmspriset i kriminologi 2024
Tom R Tyler, Gary Lafree. Foto John Consoli/Yale Law School
6 november 2023

Forskning om sambanden mellan rättssäkerhet, legitimitet hos samhällets institutioner och brott får Stockholmspriset i kriminologi 2024

Gary LaFree och Tom R. Tyler tilldelas priset för studier om den demokratiska legitimiteten och rättssäkerheten i statens relation till medborgarna. Forskningsfältet om hur politiska beslutsfattare kan vinna, eller förlora, allmänhetens vilja att efterleva lagar...

H.M. Konungen hyllas – ny professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm
14 september 2023

H.M. Konungen hyllas – ny professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm

Med anledning av firandet av Kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen inrättas en ny professur med fokus på ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Torsten Söderbergs Stiftelse har tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse...

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap
Foto Staffan Westerlund
13 september 2023

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap

Mauro Zamboni tillträder inom kort Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans fyra år på professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen – särskilt den viktiga fas då politiska intentioner...

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd
Foto Isac Lundmark
30 augusti 2023

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd

Alexander Styhre, den nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg och professor i management, kommer under tre år studera hur företag agerar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga men samtidigt också bidrar till...

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld
Foto Universidad Autónoma de Nuevo León
12 juni 2023

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld

Professor Beatriz Magaloni tilldelas priset på 1 miljon kronor för sin forskning som visar att krav på hårda tag inom rättsväsendet ofta leder till mer våld och pekar på vilka metoder som i stället kan...

Göteborg 400 år – forskning om Göteborgs identitet finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse
Foto Shutterstock
30 maj 2023

Göteborg 400 år – forskning om Göteborgs identitet finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse

Göteborg är en viktig handels- och industristad och Sveriges port mot väster, formad av läget vid Göta älvs mynning. År 2023 firar Göteborg 400 år och jubileumsåret uppmärksammas stort. Torsten Söderbergs Stiftelse har inför jubileet...

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan
Foto Ulf Sirborn
7 mars 2023

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan

Professor Rickard Sandberg vid Karolinska Institutet har utnämnts till innehavare av en Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin vid Kungl. Vetenskapsakademien. De metoder han utvecklat gör det möjligt att tränga långt in i människans arvsmassa och...

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg
Foto Röhsska museet
19 december 2022

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg

Torsten Söderbergs Stiftelse donerar 5 miljoner kronor till Röhsska museet för inköp av nordiska design- och konsthantverksföremål.

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder
Foto Nordiska museet
7 december 2022

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder

Statens historiska museer inleder ett nytt forskningsprojekt för att fördjupa kunskapen om ukrainska föremål i samlingar vid svenska museer och...

Beslut i 2022 års anslagsgivning
29 november 2022

Beslut i 2022 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2022 beslutat att anslå nära 40 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. En...