Aktuellt

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg
Foto Röhsska museet
19 december 2022

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg

Torsten Söderbergs Stiftelse donerar 5 miljoner kronor till Röhsska museet för inköp av nordiska design- och konsthantverksföremål.

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder
Foto Nordiska museet
7 december 2022

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder

Statens historiska museer inleder ett nytt forskningsprojekt för att fördjupa kunskapen om ukrainska föremål i samlingar vid svenska museer och...

Beslut i 2022 års anslagsgivning
29 november 2022

Beslut i 2022 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2022 beslutat att anslå nära 40 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. En...

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala
Foto Adobe Stock
8 juli 2022

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala

På senare tid har fenomenet att kriminella sysslar med avfallshantering i Sverige uppmärksammats. Man åtar sig att ta hand om avfall...

H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022
Foto David Lagerlöf
21 juni 2022

H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022

H.M. Drottningen delade, vid en högtidlig prisceremoni i Stockholms stadshus, ut Stockholmspriset i kriminologi 2021 till professor Elijah Anderson och 2022 till professorerna Francis T. Cullen och Peggy C. Giordano (absent).

Cyberangrepp i fred, kris och krig
Foto Adobe Stock
9 juni 2022

Cyberangrepp i fred, kris och krig

Jur. dr Marika Ericson, biträdande prefekt i folkrätt vid Försvarshögskolan, bedriver ett forskningsprojekt om juridiska perspektiv på krisberedskap och totalförsvar....

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs Akademiprofessur
Foto Stefan Zimmerman
8 april 2022

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs Akademiprofessur

Professor Henriques Normark som innehar en Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin vid Kungl. Vetenskapsakademien sedan 2020 tar från första juli i år över som preses för akademien.

Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal
10 februari 2022

Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal

I februari 2022 öppnar hela Röhsska museet i Göteborg upp för allmänheten. Som ett led i nysatsningen har en helt ny sal för forskning, utställning och läsande skapats – Torsten och Wanja Söderbergs sal. Salen...

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare
Foto Matilda Bergström
17 januari 2022

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare

Professor Christian Dahlman har vid en digital ceremoni vid Lunds universitet, under ledning av rektor professor Erik Renström installerats som innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minnet av Samuel Pufendorf. Professor Dahlman...

Beslut i 2021 års anslagsgivning
26 november 2021

Beslut i 2021 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2021 beslutat att anslå nära 30 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. En...

Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022
2 november 2021

Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022

Stockholmspriset i kriminologi 2022 tilldelas professorerna Peggy Giordano och Francis Cullen, båda från USA, för deras forskning om orsaker till brott och samhällets åtgärder för att bekämpa och förebygga brott.

Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021
2 november 2021

Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021

Stockholmspriset i kriminologi 2021 tilldelas professor Elijah Anderson, USA, för hans observationer och analyser av våldets bakomliggande mekanismer i socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade områden.