Aktuellt

23 januari 2019

2018 – En ny mekanism för reglering av kroppsvikt – Claes Ohlsson – Göteborgs universitet

Fetma är ett växande folkhälsoproblem över hela världen med mer än en miljard överviktiga och 300 miljoner feta enligt WHO....

23 januari 2019

2018 – Cerebrospinalvätskans flöde och dess roll i Alzheimers sjukdom

Neurodegenerativa sjukdomar kännetecknas av ackumulering av toxiska molekyler, ofta i form av proteinhaltigt avfall. Cerebrospinalvätskan (CSF), som huvudsakligen framställs på...

23 januari 2019

2018 – Cellterapi av malignt melanom med tumörinfiltrerande lymfocyter och Dendritcells vaccin – Rolf Kiessling – Karolinska Institutet

Målet med projektet är att utarbeta en ny immunterapimetod för behandling av malignt melanom, en elakartad hudcancer. Immunterapi går ut...

23 januari 2019

2018 – Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 – Göran K. Hansson – Kungl. Vetenskapsakademien

Torsten Söderbergs Stiftelse finansierar i dagsläget sju akademiprofessurer i medicin på nivån 2 miljoner kr per år under fem år....

23 januari 2019

2018 – Astrocyters roll för spridning av amyloid-beta patologi – Anna Erlandsson – Uppsala universitet

Det övergripande målet med projektet är att är att undersöka hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till Alzheimers sjukdom och hur...

23 januari 2019

2018 – Inflammatoriska komplikationer hos prematurfödda barn – Petter Brodin – Karolinska Institutet

Nyfödda barn har omogna immunsystem och en förhöjd risk för infektioner, särskilt barn födda prematurt. Väldigt prematurfödda barn hotas även...

23 januari 2019

2018 – Nya behandlingar av infektioner baserade på patogena bakteriers strategier att undkomma komplementsystemet – Anna Blom – Lunds universitet

Vår studie fokuserar på kliniskt betydelsefulla bakteriella patogener, för vilka den ständigt ökande antibiotikaresistensen kräver nya behandlingsalternativ. Varje framgångsrik patogen...

23 januari 2019

2018 – Fotoaktiverade antimikrobiella nanokoatningar på medicinsk utrustning – Georgios Sotiriou – Karolinska Institutet

24 januari 2018

2017 – Astrocyter – ny måltavla för CNS regeneration vid stroke och ALS – Milos Pekny – Göteborgs universitet

Under människans åldrande och vid sjukdomar och skador som drabbar hjärnan och ryggmärgen, såsom stroke och ALS (amyotrofisk lateral skleros),...

24 januari 2018

2017 – Streptokockers modifiering av antikroppsglykosylering vid allvarliga infektioner – Mattias Collin – Lunds universitet

Det flesta proteiner i vårt immunförsvar är glykoproteiner där kolhydrater (glykaner) påverkar funktionen. Antikroppar är centrala i vårt förvärvade immunförsvar...

24 januari 2018

2017 – Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 – Göran K. Hansson – Kungl. Vetenskapsakademien

Torsten Söderbergs Stiftelse finansierar i dagsläget sex akademiprofessurer i medicin (varav den senaste är under tillsättning) på nivån 2 miljoner...

24 januari 2018

2017 – Hjärnans galanin- och substans P-system är förändrade vid depression: Öppning för ny behandling – Tomas Hökfelt – Karolinska Institutet

Depression är en livshotande (självmord), vanlig och dyrbar sjukdom (drabbar 300 miljoner människor i världen, kostar ofattbara €380 miljarder i...