Aktuellt

27 november 2023

2023-Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2024

Behovet av den här typen av forskartjänster, där framstående professorer ges möjlighet att ytterligare utveckla sin forskning, är stort. Det...

27 november 2023

2023-Artificiell Intelligens-drivna metoder för terapeutiskt förebyggande av hörselnedsättning

Över 400 miljoner människor globalt lider av hörselskador, vilket leder till kostnader på nästan 980 miljarder USD årligen. Förutom att...

7 december 2022

2022-Vetenskapshistorisk studie av Sune Bergström: legendarisk forskare, ledare och samhällsförbättrare

Forskare som via upptäckter bidrar till hälsa väcker intresse. Nobelpristagaren Sune Bergström (1916-2004) var en inflytelserik svensk medicinsk forskare under...

7 december 2022

2022-Utveckla behandling mot Epstein-Barr virusorsakade sjukdomar.

Epstein-Barr virus (EBV) orsakar olika sjukdomar och det har uppskattats att 2-3% av all cancer orsakas av EBV. Andra sjukdomar...

7 december 2022

2022-Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2023

7 december 2022

2022-Rituximab – en placebokontrollerad studie för schizofrenisspektrumsjukdom

85% av dem med schizofreni blir aldrig återställda. De har också en ökad sjuklighet i kroppsliga sjukdomar, särskilt immunologiska. På...

7 december 2022

2022-En ny form av terapeutisk och profylaktisk behandling av transtyretin-amyloidos

Sammanfattning publiceras inom kort

7 december 2022

2022-Cellterapi med Tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) och Dendritcells vaccin.

Genom flera genombrott i den immunologiska forskningen så står vi inför en ny generation av behandlingsmetoder mot cancer som bygger...

2 december 2021

2021-Automatiserad kvantitativ optisk njurpatologi

Antalet personer med njursjukdom globalt uppgick till nära 700 miljoner år 2017. Antalet förväntas öka de kommande åren om man...

2 december 2021

2021-Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2022

Behovet av den här typen av forskartjänster, där bevisligen framstående professorer ges möjlighet att ytterligare stärka och utveckla sin forskning,...

2 december 2021

2021-SWEDEGENE – genetiska orsaker till läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till sjuklighet och död. Den totala kostnaden uppgår årligen till 10% av Sveriges sjukvårdsbudget. Det...

2 december 2021

2021-Kvinnliga fältskärer i Sverige under 1800-talets andra hälft

Fältskärer beskrivs sedan 1400-talet i Sverige och stod för den kirurgiska vården under krig och kunde därefter under fredstid även...