Aktuellt

23 januari 2019

2018 – Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1920–2010 – Fredrik Sandgren – Uppsala universitet

Projektet ska analysera den svenska varuhandelns omvandling under 1900-talet. Det yttersta syftet är att skriva en syntes över den svenska...

23 januari 2019

2018 – Skuggbanker i Sverige del 2 – erfarenheter från det tidiga 1900-talet – Axel Hagberg – Handelshögskolan i Stockholm, EHFF

Projektet har ambitionen att lyfta fram den svenska emissionsbolagsepoken och se denna i ett nytt ljus. Den intensiva perioden för...

23 januari 2019

2018 – Tidig bankverksamhet i Sverige 1850–1920, etapp 2 – Magnus Andersson – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Syftet med undersökningen är att visa på vilken betydelse de framväxande bankerna i Sverige och dess aktörer fick vid övergången...

23 januari 2019

2018 – Finansiell ekonomi: ”Marknader, företag och informationsflöden” – Marieke Bos – Handelshögskolan i Stockholm, SHoF

Swedish House of Finance anordnar årligen en konferens på ett tema inom finansiell ekonomi. Årets tema är ”informationsflöden mellan finansiella...

23 januari 2019

2018 – Olle Söderberg – en biografi – Alexander Husebye – Föreningen Centrum för Näringslivshistoria

Detta projekt syftar till att genom två biografier skildra familjen Söderbergs resa från entreprenörskap till filantropi under slutet av 1800-talet...

23 januari 2019

2018 – “It’s a retail revolution”: Digitaliseringens internationella utmaningar – Emilia Rovira Nordman – Handelshögskolan i Stockholm, SIR

Trots att Sverige länge tillhandahållit grogrund för globala framgångskoncept som H&M och IKEA, ser vi att dagens svenska detaljhandelsföretag uppvisar...

23 januari 2019

2018 – Fördelen med att frestas? Självkontroll, självförtroende och ekonomiska val – Claes Ek – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Människor väljer ibland att självmant begränsa sitt handlingsutrymme för att bättre kunna motstå omedelbara frestelser som står i motsats till...

23 januari 2019

2018 – Företag och anställda på en föränderlig arbetsmarknad – Joacim Tåg – Institutet för Näringslivsforskning

Den svenska arbetsmarknaden har under de senaste decennierna genomgått omfattande strukturella förändringar som följd av den teknologiska utvecklingen som drivit...

23 januari 2019

2018 – Mode, lyx, kredit och tillit – Klas Nyberg – Stockholms universitet

Projektet ”Mode, lyx, kredit och tillit. Från tidigmoderna till moderna konkurser” beviljades anslag 2017 för att analysera betydelsen av konkursinstitutets...

23 januari 2019

2018 – Styrning av komplexa företagsrelationer – Henrik Agndal – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ett sätt att förstå komplexa företagsrelationer är att betrakta dessa som bestående av mer eller mindre sammankopplade arenor där företag...

23 januari 2019

2018 – Forskarskolan i redovisning – FIRE – Torkel Strömsten – Handelshögskolan i Stockholm, SiR

Forskarskolan i redovisning (FIRE) initierades 2015 som ett svar på den brist på redovisningsforskare och lärare som bland annat Civilekonomerna...

25 januari 2018

2017 – Utvidgad gästforskar- och seminarieverksamhet – Jonas Häckner – Stockholms universitet

För att bättre kunna utnyttja våra internationella kontaktytor ansöker vi härmed om ett anslag för vår gästforskar- och seminarieverksamhet 2018.