Aktuellt

17 juni 2014

2011 – Bakteriella virulensfaktorer, medfödd immunitet och protrombotiska mekanismer vid njursjukdomar – Diana Karpman – Lunds universitet

Kronisk njursjukdom leder ofta till njursvikt. Vi studerar fyra njursjukdomar: Hemolytiskt Uremiskt Syndrom (HUS), Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP), vaskuliter och...

17 juni 2014

2011 – Från gener och sjukdomsmekanismer till behandling av reumatoid artrit – Rikard Holmdahl – Karolinska Institutet

Kronisk inflammation förefaller vara en bidragande orsak till ett flertal stora folksjukdomar, exempelvis reumatoid artrit (RA). Det finns ännu ingen...

17 juni 2014

2011 – Cold-induced lipolysis and angiogenesis significantly contribute to development of cardiovascular disease – Yihai Cao – Karolinska institutet

Kranskärlssjukdom orsakad av åderförkalkning (Coronary Heart Disease, CHD) är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden, inklusive Sverige och resten av Norden....

17 juni 2014

2011 – Nedsatt naturlig immunitet mot fosflipidantigen som orsak till kronisk inflammatorisk sjukdom, främst hjärtkärlsjukdom och ateroskleros: en ny hypotes – Johan Frostegård – Karolinska Institutet

Åderförkalkning är en kronisk inflammatorisk sjukdom som leder till hjärtkärlsjukdom (CVD). Vår grupp har sedan mitten på 90-talet varit intresserade...

17 juni 2014

2011 – Ny diagnostik och bot av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) – Stefan Hansson – Lunds universitet

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är en av de mest allvarliga graviditetsrelaterade sjukdomarna i världen med 8,5 miljoner drabbade kvinnor årligen. Det finns...

17 juni 2014

2011 – Virusreceptorer: betydelse för tropism, terapi och targeting – Niklas Arnberg – Umeå universitet

Virus orsakar en mängd olika, mer eller mindre allvarliga sjukdomar hos människan. I detta projekt kartlägger vi de molekyler och...

17 juni 2014

2011 – Interdisciplinära studier av aggregeringsförloppet hos Amyloid-Betapeptiden – parallella analyser av transgena bananflugor och biofysikaliska mätningar – Ann-Christin Brorsson – Linköpings tekniska högskola

I forskningen studeras aggregeringsförloppet hos Amyloid (A)-betapeptiden som är kopplad till Alzheimers sjukdom. Alzheimers är en demenssjukdom där nervcellerna i...

17 juni 2014

2011 – Utvecklandet av plattform för studier av metagenom och dess roll vid ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar – Fredrik Bäckhed – Sahlgrenska akademin

I vår tarmkanal finns 10 gånger fler bakterier än vad vi har celler i kroppen. Dessa bakterier uttrycker 150 gånger...

17 juni 2014

2010 – Genetics of innate immunity and host susceptibility to acute and chronic infection – Catharina Svanborg – Lunds universitet

17 juni 2014

2010 – Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation (del 2) – Harriet Wallberg-Henriksson – Karolinska Institutet

17 juni 2014

2010 – Wnt activation – role in obesity and its complications – Ulf Smith – Göteborgs universitet

17 juni 2014

2010 – Nya behandlingsstrategier vid cancer och virusinfektioner – Kristoffer Hellstrand – Göteborgs universitet