Aktuellt

17 juni 2014

2010 – Ansökan om 10 miljoner kr för inrättande av ytterligare en forskningsprofessur i medicin – Staffan Normark – Kungl. Vetenskapsakademien

17 juni 2014

2010 – Proto-oncogenes as effectors and therapeutic targets in inflammation and autoimmune arthritis – Maria Bokarewa – Göteborgs universitet

17 juni 2014

2010 – Translational study on angiogenesis in regulation of obesity and diabetes – Yihai Cao – Karolinska Institutet

17 juni 2014

2010 – Functional brown adipose tissue in healthy humans- a new target for anti-obesity therapy – Sven Enerbäck – Göteborgs universitet

17 juni 2014

2013 – Är schizofreni en ciliopati? – Peter Swoboda – Karolinska Institutet

Schizofreni är en komplex, kronisk sjukdom som kan drabba en procent av befolkningen. Symptomen yttrar sig genom hallucinationer, personlighetsstörningar, förvrängd...

17 juni 2014

2013 – Lamininer – celldifferentiering, fenotypstabilitet, pancreasöars expansion – Karl Tryggvason – Karolinska Institutet

De flesta celltyper i kroppen är placerade på eller direkt bundna till tunna bindvävsstrukturer (basalmembran) som innehåller specifika lamininproteiner som...

17 juni 2014

2013 – Mikrobiell exponering, immunologisk mognad och allergiutveckling hos barn – Eva Sverremark-Ekström – Stockholms universitet

Den första tiden i livet är central för hur vårt immunförsvar mognar och balanseras. Många faktorer kan påverka detta, bland...

17 juni 2014

2013 – Havandeskapsförgiftning, Alzheimers och Skelleftesjukan – orsak & samband? – Anders Olofsson – Umeå universitet

Amyloidos är resultatet av ett patologiskt fenomen där aggregerande proteiner deponeras i vävnad. Idag är 30 olika sjukdomar associerade till...

17 juni 2014

2013 – Utnyttja kroppens immunsystem för att bekämpa infektion och inflammation – Artur Schmidtchen – Lunds universitet

Infektion och inflammation ligger bakom många sjukdomar. Vi kan drabbas av tillstånd som kroniska eksem i huden, eller kroniska sår,...

17 juni 2014

2013 – Innate lymphoid cells in inflammatory bowel disease – Jenny Mjösberg – Karolinska Institutet

Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innebär en dramatiskt ökad risk för tjocktarmscancer. Det är troligt att den kroniska inflammationen i IBD...

17 juni 2014

2013 – Inrättande av ytterligare en akademiprofessur i medicin – Staffan Normark – Kungl. Vetenskapsakademien

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse finansierar idag fem forskningsprofessurer i medicin och Torsten Söderbergs stiftelse finansierar själva två...

17 juni 2014

2013 – Är WNT16 ett nyckelprotein som minskar risken att drabbas av benfrakturer? – Claes Ohlsson – Sahlgrenska akademin

Osteoporos (benskörhet) är en av våra stora folksjukdomar. Benfrakturer orsakade av osteoporos leder till stort lidande och betydande kostnader för...