Aktuellt

1 februari 2021

2020-Translationella studier av kongenialt hjärtblock för minska mortalitet

Kongenitalt hjärtblock kan utvecklas i fostret vid graviditet hos en kvinna med SSA och SSB autoantikroppar. Internationella studier rapporterar en...

1 februari 2021

2020-3-COMBO: Ny strategi för behandling av astma hos små barn och vuxna genom bred blockad av mastceller

Syftet med projektet är att genomföra en ”Proof of Concept” studie av en ny och tidigare aldrig prövad strategi för...

1 februari 2021

2020-Ny angreppspunkt för att motverka vaskulärt läckage vid svåra infektionstillstånd

Lokala infektioner i kroppen kan sprida sig till blodet och ge upphov till s.k. blodförgiftning (sepsis). Sepsis är ett allvarligt...

1 februari 2021

2020-Proteinläkemedelsdesign för förbättrad distribution av läkemedel och ökad terapeutisk effekt

Immunterapi är en av de mest lovande behandlingsstrategierna för Alzheimers sjukdom trots att stora molekyler, som de antikroppar som används,...

1 februari 2021

2020-Vetenskapshistorisk studie av Sune Bergström: legendarisk forskare, ledare och samhällsförbättrare

Under 1900-talet bidrog forskningsgenombrott till bättre folkhälsa. Frågan om vilka forskare som genom upptäckter utvecklar samhället har intresserat människor i...

1 februari 2021

2020_Studier av SARS CoV-2 Spike protein och dess effekt på inflammation

COVID-19-patienter kan utveckla en överdriven och okontrollerad inflammation som orsakar ett dysfunktionellt inflammatoriskt tillstånd, som kännetecknas av allvarlig organskada med...

1 februari 2021

2020-En ny mekanism för reglering av kroppsvikt

Fetma är ett växande folkhälsoproblem över hela världen med mer än en miljard överviktiga och 300 miljoner feta enligt WHO....

10 januari 2020

2019 – Autofagi som potentiell behandling för Alzheimers tau patologi – Per Nilsson – Karolinska Institutet

Alzheimers sjukdom drabbar 100 000 människor i Sverige. Ingen medicin finns och behovet är stort. Sjukdomen beror på att proteinet...

10 januari 2020

2019 – Basredigering som behandling för Hutchinson-Gilford progeriasyndromet – Maria Eriksson – Karolinska Institutet

Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (progeria) är en mycket sällsynt genetisk sjukdom, som nästan uteslutande (>95% av fallen) orsakas av en specifik...

10 januari 2020

2019 – Bispecifika antikroppar för behandling av neurodegenerativa sjukdomar – Dag Sehlin – Uppsala universitet

Neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons saknar idag effektiv behandling. Den mest lovande strategin är immunterapi, där antikroppar ges för...

10 januari 2020

2019 – Småmolekylär inhibitor för att förhindra leverförfettning – vår snabbast växande folksjukdom – Jan Borén – Göteborgs universitet

Idag är mer än hälften av Sveriges befolkning drabbade av övervikt eller fetma. Tidigare trodde man att det var ökad...

10 januari 2020

2019 – Rituximab: Immunoterapi för behandlingsresistent svår psykisk sjukdom. Pilot och multicenterstudie – Susanne Bejerot – Universitetssjukhuset Örebro

Schizofreni och tvångssyndrom (OCD) drabbar ~3% av befolkningen. Sjukdomarna debuterar ofta i ungdomen. Ungefär 1/3 av patienterna är behandlingsresistenta, dvs....