Aktuellt

17 juni 2014

2013 – New strategies to prevent vascular leak in acute inflammation – Lennart Lindbom – Karolinska Institutet

Blodförgiftning (sepsis) är en fruktad komplikation av bakteriella infektioner som trots avancerad intensivvård kan leda till cirkulatorisk kollaps och organsvikt...

17 juni 2014

2013 – Ny behandling av svåra återkommande depressioner: intranasal neuropeptid Y – Aleksander Mathé – Karolinska Institutet

Depression är en ledande orsak till funktionsinskränkning och förtidig död, bland annat på grund av samsjukligheten med hjärtkärlåkommor och självmord...

17 juni 2014

2013 – ROR1 – ny tyrosinkinasreceptor för målsökande behandling vid tumörsjukdomar – Håkan Mellstedt – Karolinska Institutet

Kronisk lymfatisk leukemi (CLL) uttrycker tyrosinkinasreceptorn ROR1 liksom till exempel bukspottkörtelcancer och lungcancer. ROR1 finns ej i normala vuxna celler....

17 juni 2014

2013 – Nya molekylära mål för behandling av åldersrelaterad hörselnedsättning – Anders Fridberger – Linköpings universitet

Åldersrelaterad hörselnedsättning drabbar cirka 40% av alla äldre. Sjukdomen ger många människor stora problem med att uppfatta tal och den...

17 juni 2014

2013 – Neurofysiologiska markörer för autismspektrumstörningar – en MEG studie – Christopher Gillberg – Göteborgs universitet

Autismspektrumstörningar (AST) är ett samlingsnamn för tillstånd som karakteriseras av problem med social interaktion, språklig förståelse och flexibilitet. De direkta...

17 juni 2014

2013 – Schizofreni och dess samsjuklighet – gemensam patofysiologi? – Sophie Erhardt – Karolinska Institutet

Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk sjukdom som drabbar ca en procent av befolkningen. Patienter med schizofreni har cirka 30% kortare...

17 juni 2014

2013 – Bakterieproteiner till skada och nytta – Lars Björck – Lunds universitet

Vi människor lever i nära relation med olika mikroorganismer och bakterier utgör kroppens vanligaste cellslag, en vuxen människa bär på...

17 juni 2014

2013 – Hur upplever vi kroppen som vår egen? Forskning om hjärnbarksmekanismer – Henrik Ehrsson – Karolinska Institutet

Böj huvudet framåt och titta ner på din kropp. Du ser två armar, två ben, en mage och en bröstkorg....

17 juni 2014

2013 – Gastro-intestinala hormoners betydelse för utveckling av beroendesjukdomar – Jörgen Engel – Sahlgrenska akademin

Alkoholberoende är ett kroniskt sjukdomstillstånd som drabbar cirka 3 till 8% av befolkningen. Det medför ett stort lidande för individen...