Aktuellt

17 juni 2014

2013 – Händelser efter rapportperiodens utgång – redovisning och beskattning – Jan Kellgren – Linköpings tekniska högskola

Många poster i externredovisningen och i deklarationen (framför allt för inkomstslaget näringsverksamhet) förutsätter värderande ställningstaganden avseende verksamhetens situation per rapportperiodens...

17 juni 2014

2013 – Fotografier i spänningsfältet mellan upphovsrätt och yttrandefrihet – Anna Hammarén – Högskolan Väst

Vi använder alltmer fotografier när vi kommunicerar. Digitala foton är mycket lätta att framställa, de flesta har tillgång till en...

17 juni 2014

2013 – Informationsanskaffning för stöd till forskning inom mänskliga rättigheter – Christina Johnsson – Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter

Raoul Wallenberginstitutets forskningsbibliotek är den främsta nationella informationsresursen för forskare inom mänskliga rättigheter. Det gäller för forskare inom de vetenskapliga...

17 juni 2014

2013 – Socialmålen och den svenska rättskulturen – Matthias Abelin

Sedan 1930-talet har det funnits en kluven bild av svensk rättskultur. Sverige har antingen beskrivits som en världsledande liberal rättsstat...

17 juni 2014

2013 – Rättsekonomisk analys av aktiemarknadsbolags informationsgivning – Martin Bengtzén – (Oxford University, England)

I mitt forskningsprojekt ämnar jag metodiskt belysa europeisk och amerikansk reglering av aktiemarknadsbolags fortlöpande informationsgivning. Regleringen av aktiemarknadsbolags informationsgivning är...