Aktuellt

17 juni 2014

2010 – Principalansvar – ansvar för annans vållande – Mia Carlsson – Stockholms universitet

17 juni 2014

2010 – Kriminologipriset – Annika Brickman – Föreningen för The Stockholm Prize in Criminology

17 juni 2014

2010 – Barns behov och föräldrars (o)förmåga. En studie av vårdbehovsbedömningar i mål om tvångsvård av barn till utvecklingsstörda föräldrar – Katarina Alexius Borgström

17 juni 2014

2013 – Förhandsbesked i beskattningsförfarandet – Roger Persson Österman – Stockholms universitet

Skattekonsekvenserna av civilrättsliga transaktioner med ekonomisk innebörd är svåra att förutse. En förklaring är att skattelagstiftningen är under ständig förändring...

17 juni 2014

2013 – Seminarieserie med tema rättssäkerhet – Ewa Waites – Rättsstatens Vänner

Rättsvetenskaplig seminarieserie med inriktning på rättssäkerhet, två seminarier per kalenderår alt. ett seminarium med en fördjupad inriktning på en rättsfråga....

17 juni 2014

2013 – Det mångkulturella barnet i skolans värld – en barnrättslig studie – Wiweka Warnling-Nerep – Stockholms universitet

Alla barn som börjar i den svenska skolan möter en ny värld med värderingar och traditioner som kan skilja sig...

17 juni 2014

2013 – Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället – Kerstin Nordlöf – Örebro universitet

När en person ådöms straffrättsligt ansvar ska det av domen framgå hur personens skuld i form av uppsåt eller oaktsamhet...

17 juni 2014

2013 – Elektroniska avtal – Lena Olsen – Uppsala universitet

Projektet rör elektroniska avtal. Uttrycket är mycket vanligt idag men används i olika betydelser. Det kan betyda till exempel att...

17 juni 2014

2013 – Kan man lita på en trust? En studie över trustinstitutet – Katarina Olsson – Lunds universitet

Projektet handlar om rättsfiguren trust som är mycket vanligt förkommande i det anglosachsiska rättssystemet. Även i länder med civil law...

17 juni 2014

2013 – Arvsrättens utveckling och framtida utformning – Karin Kulin-Olsson – Örebro universitet

Vem som anses vara arvinge och hur kvarlåtenskap fördelas berör de flesta människor någon gång i livet. Den nutida arvsrätten...

17 juni 2014

2013 – Nödvärn – Claes Lernestedt – Uppsala universitet

Rätten till nödvärn – som innefattar en rätt för den enskilde att själv ta till våld när den utsätts för...

17 juni 2014

2013 – Rättspraxis som rättskälla – Johan Lindholm – Umeå universitet

Inom rättsvetenskapen är det allmänt känt att tillämpliga rättsregler återfinns i rättskällorna, en vagt avgränsad krets auktoritativa informationskällor, och att...