Aktuellt

17 juni 2014

2010 – Seminarieserie med tema rättssäkerhet – Ewa Waites – Stiftelsen Rättsstatens Vänner

17 juni 2014

2010 – Intressekonflikter på den finansiella marknaden – rättsliga krav på hantering av intressekonflikter – Fredric Korling – Stockholms universitet

17 juni 2014

2010 – Konstitutionella aspekter av internationellt samarbete: Storbritannien och USA – Carl Lebeck – Stockholms universitet

17 juni 2014

2010 – Kontraktsbaserade samarbeten inom ramen för enkla bolag – en civil- och skatterättslig studie – Jan Kellgren – Linköpings universitet

17 juni 2014

2010 – Normer, regler och lagar. En tvärvetenskaplig konferens om samhällets normativa anatomi – Håkan Hydén – Lunds universitet

17 juni 2014

2010 – God sed som regleringsteknik – Torbjörn Ingvarsson – Uppsala universitet

17 juni 2014

2010 – Självförsvar mot internationell terrorism – Daniel Janse – Uppsala universitet

17 juni 2014

2010 – Efter anställningen — företagshemligheter och konkurrensklausuler – Bengt Domeij – Uppsala universitet

17 juni 2014

2010 – Färdigställande av avhandlingen Ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn. En rättsvetenskaplig studie – Maria Forsman – Umeå universitet

17 juni 2014

2010 – Medling – ett alternativ till prövning enligt FB 6 kap? – Peter Hanthe – Uppsala universitet

17 juni 2014

2010 – Granskning av skattelag ur ett juridiskt perspektiv – Cecile Brokelind – Lunds universitet

17 juni 2014

2010 – Bevisprövning i skatteprocessen – särskilt avseende bevisvärdering – Caroline Carlson – Stockholms universitet