Aktuellt

10 januari 2020

2019 – Nya potentiella läkemedel mot Alzheimers sjukdom – Peter Nilsson – Linköpings universitet

Neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, innefattar några av våra största folksjukdomar och drabbar miljontals människor i världen. Trots betydande ansträngningar...

23 januari 2019

2018 – Fotoaktiverade antimikrobiella nanokoatningar på medicinsk utrustning – Georgios Sotiriou – Karolinska Institutet

23 januari 2019

2018 – En ny mekanism för reglering av kroppsvikt – Claes Ohlsson – Göteborgs universitet

Fetma är ett växande folkhälsoproblem över hela världen med mer än en miljard överviktiga och 300 miljoner feta enligt WHO....

23 januari 2019

2018 – Cerebrospinalvätskans flöde och dess roll i Alzheimers sjukdom

Neurodegenerativa sjukdomar kännetecknas av ackumulering av toxiska molekyler, ofta i form av proteinhaltigt avfall. Cerebrospinalvätskan (CSF), som huvudsakligen framställs på...

23 januari 2019

2018 – Cellterapi av malignt melanom med tumörinfiltrerande lymfocyter och Dendritcells vaccin – Rolf Kiessling – Karolinska Institutet

Målet med projektet är att utarbeta en ny immunterapimetod för behandling av malignt melanom, en elakartad hudcancer. Immunterapi går ut...

23 januari 2019

2018 – Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 – Göran K. Hansson – Kungl. Vetenskapsakademien

Torsten Söderbergs Stiftelse finansierar i dagsläget sju akademiprofessurer i medicin på nivån 2 miljoner kr per år under fem år....

23 januari 2019

2018 – Astrocyters roll för spridning av amyloid-beta patologi – Anna Erlandsson – Uppsala universitet

Det övergripande målet med projektet är att är att undersöka hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till Alzheimers sjukdom och hur...

23 januari 2019

2018 – Inflammatoriska komplikationer hos prematurfödda barn – Petter Brodin – Karolinska Institutet

Nyfödda barn har omogna immunsystem och en förhöjd risk för infektioner, särskilt barn födda prematurt. Väldigt prematurfödda barn hotas även...

23 januari 2019

2018 – Nya behandlingar av infektioner baserade på patogena bakteriers strategier att undkomma komplementsystemet – Anna Blom – Lunds universitet

Vår studie fokuserar på kliniskt betydelsefulla bakteriella patogener, för vilka den ständigt ökande antibiotikaresistensen kräver nya behandlingsalternativ. Varje framgångsrik patogen...

24 januari 2018

2017 – Identifikation av metabolt viktiga faktorer utsöndrade av muskler vid träning – Juleen Zierath – Karolinska Institutet

Typ 2-diabetes uppstår genom att kroppens vävnader får en stark resistens mot hormonet insulin samt även en nedsatt produktion av...

24 januari 2018

2017 – Okända epitoper och orsak till sjukdom – Mats Wahlgren – Karolinska Institutet

Här föreslår vi att tillskapa en intelligent uppsättning slumpmässigt utvalda ”sjukdomsstrukturer” (peptider) för att identifiera huvudsakligen tertiära och kvartenära epitoper...

24 januari 2018

2017 – Astrocyter – ny måltavla för CNS regeneration vid stroke och ALS – Milos Pekny – Göteborgs universitet

Under människans åldrande och vid sjukdomar och skador som drabbar hjärnan och ryggmärgen, såsom stroke och ALS (amyotrofisk lateral skleros),...