Aktuellt

27 november 2023

2023-Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

I Sverige är över 400 000 individer registrerade med skulder för indrivning hos Kronofogdemyndigheten. Myndigheten tar årligen emot över en...

27 november 2023

2023-Outsourcing av juridik. Rättsläget för myndigheters konsultanvändning.

Det är allt vanligare att myndigheter köper in konsulttjänster. En kategori av tjänster som har ökat på senare tid är...

27 november 2023

2023-Nya verktyg för att analysera marknader med ofullständig konkurrens: Del 2

På marknader med ofullständig konkurrens utnyttjar företag marknadsmakt för att ta ut överpriser. Ineffektivitet uppstår genom att kunder låter bli...

27 november 2023

2023-Nyckelfaktorer bakom AI:s arbetsmarknadseffekter

Artificiell intelligens (AI) har gjort stora framsteg och väntas i grunden stöpa om arbetsmarknaden. Men i avsaknad av longitudinella mikrodata...

27 november 2023

2023-Olof A. Söderberg-en biografi

Centrum för Näringslivshistoria ansöker om ett ytterligare bidrag för att täcka uppkomna kostnader för avslutandet av bokprojektet Olle Söderberg –...

27 november 2023

2023-Jubileumsutgåva av Svenska Akademiens ordlista

27 november 2023

2023-Maja Sjöström – svensk textilpionjär

Maja Sjöström (1868–1961) kom från små omständigheter på landet i Skåne, men lyckades tidigt komma in på den nya utbildningen...

27 november 2023

2023-Musik i militära arkiv – inte bara militärmusik

En stor och för de flesta okänd skattgömma av svensk musik finns dold i de militära arkiven. Den är i...

27 november 2023

2023-Investeringsskyddsavtal i tider av ökade säkerhetspolitiska spänningar

En betydande del av globala investeringar täcks av mellanstatliga investeringsskyddsavtal. Avtalen har kritiserats på en rad punkter. Det hävdas bl...

27 november 2023

2023-Gunnebo slott och den nyklassicistiska villans konstnärliga program

När Gunnebo slott stod färdigt 1796 var det en av landets mest påkostade herrgårdar med arkitektur och utsmyckning inspirerad av...

27 november 2023

2023-Frankensteins arvingar. Om ansvar i en ny tid

Begreppet ”ansvar” är å ena sidan kraftigt laddat (och, exempelvis i straffrätt, besläktat med idéer om ”skuld” och klander), å...

27 november 2023

2023-De svenska historiedagarna 2024

De svenska historiedagarna är en ideell förening, bildad 1993, som genom årliga konferenser söker främja intresset för historia och stärka...