Aktuellt

27 november 2023

2023-Varför ansvarstagande samarbeten mellan konkurrenter ökar försäljning

Projektet kommer att utforska hur ansvarstagande samarbeten mellan konkurrenter kan kommuniceras på bästa sätt. Detta är en viktig fråga då...

27 november 2023

2023-Utveckling av pedogogisk och upplevelsebaserad skol- och museiverksamhet.

Flygupplevelsecentret Aeroseum i Göteborg, beläget i en berghangar 30 m under jord bedriver sedan många år en läroplansbaserad skolverksamhet under...

27 november 2023

2023-Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg under år 2024

Forskning & Framsteg rapporterar om forskning och forskningsresultat samt om forskningens roll i samhället. De ämnen och forskningsresultat som uppmärksammas...

27 november 2023

2023-Universitetshuset i Uppsala. Uppförande, gestaltning och bruk

Nu var det äntligen dags, med bara två månader kvar till invigningen av Universitetshuset i Uppsala. In i det sista...

27 november 2023

2023-Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2024

Behovet av den här typen av forskartjänster, där framstående professorer ges möjlighet att ytterligare utveckla sin forskning, är stort. Det...

27 november 2023

2023-Tidskriften Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

Respons är en politiskt oberoende och tvärvetenskaplig tidskrift som inriktar sig på att recensera facklitteratur på svenska, inklusive översättningar, inom...

27 november 2023

2023-Relationen mellan Sverige och Turkiet i historisk belysning

I oktober 2022 reste Sveriges statsminister till Ankara för att försöka blidka Turkiets ledare att godkänna Sveriges Natoansökan. I samband...

27 november 2023

2023-Svenska Humanistiska Förbundet årsskrift 147 Tellström, Matkulturhistoria

Boken vill ge en 800-årig överblick av vår svenska matkultur, allt från det ögonblick vi lämnar våra mödrars bröst och...

27 november 2023

2023-Sverige och Ukraina – där vägar korsats

Sedan den 24 februari 2022 pågår Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Nyheter om striderna dominerar svensk media. Som en konsekvens...

27 november 2023

2023-På besök i stormaktstidens Sverige

Projektet avser publicering av en bok, ”På besök i stormaktstidens Sverige” på bokförlaget Natur & Kultur. I boken återberättar och...

27 november 2023

2023-Reformbehov – Beskattningsprinciper för gränsöverskridande distansarbete

I och med pandemin hoppade vi åtskilliga år framåt i digitaliseringsprocessen. Att helt eller delvis kunna arbeta på distans tas...

27 november 2023

2023-Pantsättning och tvångsrealisation av ägarlägenheter

Ägarlägenheter infördes som en ny typ av boendeform i Sverige i maj 2009. Ägarlägenheter innebär ett direkt ägande av en...