Aktuellt

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19
Foto Olle Dahlbäck
1 oktober 2021

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19

Covid-19-patienter kan utveckla en kraftig och okontrollerad inflammation som orsakar ett dysfunktionellt inflammatoriskt tillstånd, som kännetecknas av organskador med akut lungskada (acute respiratory distress syndrome, ARDS) som en gemensam nämnare. Kardiovaskulära sjukdomar, högt blodtryck och...

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg
Foto Johan Wingborg.
1 oktober 2021

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Gregor Noll, professor i internationell rätt har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg. Professuren, som innehas under tre år, kommer att ägnas åt studier av sambandet mellan demokrati, demografi och...

Möjlighet att begränsa skjutvapenrelaterat våld – internationella forskare prisas
15 juni 2021

Möjlighet att begränsa skjutvapenrelaterat våld – internationella forskare prisas

H.M. Drottningen utdelar vid en högtidlig digital prisceremoni, Stockholmspriset i kriminologi 2020 till professorerna Philip J. Cook och Franklin E....

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk nu lätt tillgänglig för forskare och allmänhet
Strindbergsmuseet
25 april 2021

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk nu lätt tillgänglig för forskare och allmänhet

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk, som under 35 år haft Stockholms universitet som huvudman har nu fullbordats och finns också...

Beslut i 2020 års anslagsgivning
19 november 2020

Beslut i 2020 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2020 beslutat att anslå drygt 23 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Anslag...

60 år av möjliggörande
12 augusti 2020

60 år av möjliggörande

Den 5 maj 1960 undertecknade makarna Torsten och Wanja Söderberg det donationsbrev som lade grunden till bildandet av Torsten Söderbergs Stiftelse. Donatorernas initiativ har hittills möjliggjort 60 år av omfattande forskningsverksamhet. Stiftelsen har anslagit cirka...

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation
Foto Stefan Zimmerman
26 juni 2020

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

Birgitta Henriques Normark, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 för forskning om pneumokockbakterier som kan orsaka livshotande infektioner. Professuren är på tio miljoner kronor under en femårsperiod.

Stockholmspriset i kriminologi 2020 är framflyttat
Foto Yanan Li
18 juni 2020

Stockholmspriset i kriminologi 2020 är framflyttat

Utdelningen av Stockholmspriset i kriminologi 2020 flyttas med anledning av coronapandemin.

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management
Foto Johan Wingborg
15 juni 2020

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management

Professur i Design Management ska utveckla ny kunskap och nya praktikformer mellan den konstnärliga designpraktiken, den vetenskapliga teorin samt praktiken inom management och företagsekonomi.

Stiftelsens verksamhetsår 2019
Foto Maria Söderberg
14 april 2020

Stiftelsens verksamhetsår 2019

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2019 drygt 18 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och kategorin övrigt.

I spänningsfälten mellan ekonomi och kultur
Foto Jonas Lindström
13 januari 2020

I spänningsfälten mellan ekonomi och kultur

Konstens värde har länge varit ett kontroversiellt ämne i samhällsdebatten och synliggörs i spänningsfälten mellan ekonomi och kultur. Konst som visas på museer når inte bara museibesökarens uppmärksamhet utan får ofta även ett högre ekonomiskt...

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren
2 december 2019

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren

Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019–2023.