Aktuellt

2 december 2021

2021-Hur kan grundlagen skydda demokratin och rättsstatens principer?

Konstitutionella demokratier runt om i världen befinner sig i kris. De senaste tio åren har präglats av en nedmontering av...

2 december 2021

2021-Regressrätt mellan enskilda på grund av skatterättsligt företrädaransvar

Skatterättsligt företrädaransvar innebär att företrädare för exempelvis ett aktiebolag kan åläggas att betala bolagets skatteskulder. Detta gör företrädaransvaret till ett...

2 december 2021

2021-Företrädarens ansvar vid insolvens

Syftet med avhandlingen är att utvärdera svensk rätt med avseende på personligt ansvar för företrädare av aktiebolag vilka har ekonomiska...

2 december 2021

2021-Miljön i konkurs

Under de senaste åren har vi genom media gång på gång blivit uppmärksammade på hur kriminella skott sig på miljöns...

2 december 2021

2021-Cyberangrepp i fred och krig: krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning

Projektet utgör en uppdatering och fortsättning på ett tidigare doktorandprojekt. Fokus ligger på att utforska hur svensk lagstiftning för fredstida...

2 december 2021

2021-Effektiv villkorad lagstiftning i beskattningsrätten

Sverige och andra stater villkorar i allt större utsträckning sina skatteuttag. Dels får företag inte dra av kostnader och underskott...

2 december 2021

2021-Stiftelsernas rättsliga status och styrning

Sveriges alla stiftelser gör en enorm nytta i stort och smått. Åtskilliga människor får direkt eller indirekt ett bättre liv...

1 februari 2021

2020-Allmäna rättsprinciper – teori och taxionomi

En ökad internationell påverkan har medfört att svensk rättsordning i viss mån behövt (och behöver fortfarande) anpassa sig efter en...

1 februari 2021

2020-Nämndemännens doxa – när rätten lägger lagboken åt sidan

Inom detta doktorandprojekt studeras så kallade nämndemannadomar. Nämndemannadomar innebär rättsliga avgöranden där rättens icke juridiskt utbildade domare, det vill säga...

1 februari 2021

2020-Ökad skatterättvisa genom ökad kontextualisering

Skatterätten är ett ämne med hög samhällsrelevans som präglas av politiska beslut där strukturer i lagstiftningen leder till komplexitet, tolknings-...

1 februari 2021

2020-Barnets delaktighet vid tvångsvårdsbeslut

Det är ett politiskt mål i Sverige att förbättra barnets rättsliga ställning. Det reflekteras i den sociala barn- och ungdomsvårdslagstiftningen...

1 februari 2021

2020-Sakrättslig identitet för annat än saker

Det är inget ovanligt att rättssystem betraktar exempelvis enkla fordringar, rättigheter, kontobaserade finansiella instrument, immaterialrätter m.fl. som egendom trots att...