Aktuellt

10 januari 2020

2019 – ”Nöden har ingen lag”. En straffrättsvetenskaplig studie av nödregleringen – Claes Lernestedt – Stockholms universitet

”Nöden har ingen lag” är ett välbekant uttryck etablerat på många språk (på tyska ”Not kennt kein Gebot”, dvs. ”nöd...

10 januari 2020

2019 – En Middle-Range-teori för lagstiftning – Mauro Zamboni – Stockholms universitet

Trots att lagstiftning är källan till det mesta av den moderna rätten har den inte varit föremål för djupare reflektion...

10 januari 2020

2019 – Brottslig konkurrens. Rättsväsendet, det goda företaget och en fri marknad – Janne Flyghed – Stockholms universitet

Projektets övergripande syfte är att studera de möjligheter svenskt rättsväsende har att bekämpa företag som genom sin brottslighet beter sig...

10 januari 2020

2019 – Erkännande över landgränserna av formaliserade samkönade parförhållanden – Maarit Jänterä-Jareborg – Uppsala universitet

Ett flertal europeiska länder har tagit steget att låta par av samma kön att juridiskt formalisera sin relation, genom institutet...

10 januari 2020

2019 – Ränteavdragsbegränsning – svenska regler i ljuset av EU-rätten – Lars Samuelsson – Uppsala universitet

Projektet syfte är att undersöka genomförandet av det EU-rättsliga direktivet mot skatteundandraganden i Sverige med särskild inriktning på frågan om...

10 januari 2020

2019 – Krigets juridik i den svenska regeringsformen: ett rörligt mål – Inger Österdahl – Uppsala universitet

Har en regering alltid rätt att bjuda in främmande trupper till sin hjälp även om regeringen är odemokratisk, saknar kontroll...

23 januari 2019

2018 – Det nya EU samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll – Cristina Trenta – Örebro universitet

År 2015 antog de FN globala målen (SDG) som ersatte milleniemålen (MG). Detta var ett tecken på förändring, gjorde upprätthållandet...

23 januari 2019

2018 – Den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen – en hållbarhetsanalys – Mikael Ruotsi – Uppsala universitet

Det finns två utvecklingsmönster som under de senaste decennierna har förändrat förutsättningarna för den svenska grundlagsregleringen av tryck- och yttrandefriheten....

23 januari 2019

2018 – RWI-biblioteks samlingar för förbättrad forskningsmiljö om mänskliga rätt – Radu Mares – Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

I dagens klimat av allt mer ifrågasättande av mänskliga rättigheter, krävs mer än någonsin gedigen, oberoende forskning om området. Raoul...

23 januari 2019

2018 – Självförsvar i förhållande till ”ovilliga eller oförmögna” stater – Said Mahmoudi – Stockholms universitet

Våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2 (4) betraktas idag som en hörnsten i folkrätten. Förbudet är allmängiltigt och har endast två...

23 januari 2019

2018 – Rangordning av fordringar inom samma förmånsrättsliga kategori – Sara Göthlin – Stockholms universitet

Svenska företag finansierar sin verksamhet med en blandning av eget kapital och skuld. När flera långivare har lånat ut pengar...

23 januari 2019

2018 – Robusthet i forensisk bevisning – Christian Dahlman – Lunds universitet

Beviskravet i brottmål säger att åtalet ska vara bevisat ”bortom rimligt tvivel”. Detta beviskrav innehåller ett krav på ”robusthet”. Att...